0 od 5 (0 ocjena)

Spužva bob tuče smeće

skupite sve tražene dijelove, a one koje ne možete dohvatiti skupite pomoću planktona kojeg uzimate pomoću spacebara te bacate također sa space barom. Krećete se navigacijskim tipkama.