Spužva bob best day

koristite navigacijske tipke za kretanje s Patrickom te space bar za spuštanje kutije. Ako Patrick počne ispuštati kutiju pritisnite tipku M. Pazite na stvari koje vam se mogu naći na putu te kliknite na njih kako biste ih uklonili.

Advertising / Oglašavanje