šah igra

dobri stari šah, igrate sa bijelim figurama i morate zadati šah mat robotu koji igra sa crnim figurama.

Advertising / Oglašavanje