Thing thing arena 3

cilj ove igre je uništiti što više neprijatelja. Bodove osvajate kada uništite neprijatelja, a broj bodova ovisi o načinu na koji ste ga uništili. Krećete se tipkama A i D za lijevo i desno. skaćete sa tipkom W, štitite se tipkom S, tričite sa shiftom, pucate sa lijevim klikom a oružje mjenjate sa tipkom E.

Advertising / Oglašavanje