Commandos 3

Komandos nikad nije bio jači i bolji. U ovoj pucačkoj igri Komandos mora nači pravi način da ne bude propucan, a da u ist vrijeme propuca sve živo na ekranu.

Advertising / Oglašavanje