Aykuris quest

Akcijska igra u kojoj ste žena koja se bori protiv neprijatelja koji joj se nađu na putu. Sa tipkom gore skačete, sa desno pucate a sa lijevo napadate mačem.

Advertising / Oglašavanje