Power Pinball

Modernija Pinball igra. Skupljajte različite gljive kako bi aktivirali posebne načine rada, a osim toga i dobili ogromne bonuse.

Advertising / Oglašavanje