Lilo i Stich traže blago na plaži

Prikupite sve lopte prije engo vrijeme istekne. Za kretanje koristitei navigacijske tipke i tipku SPACE za skakanje. Pripazite na objekte koji se kreću. Pokušajte čim brže završiti sve razine jer ćete time osvojiti više bodova. Uvijek počinjete sa 5 života.

Advertising / Oglašavanje