Farm Defense

Farma je napadnuta od stran bumbara, požurite i pokupite svoje oružje i zašitite farmu od ovih neprijatelja. Sa mišem ciljate i pucate po bumbarima.

Advertising / Oglašavanje