Bubble collect

vi ste mjehurić. Pomičete se sa strelicama a mijenjate boje sa tipkama A,S,D i F.Mjehurići lete a vi ih morate uloviti i pritom morate biti iste boje kao i mjehurić kojeg želite uloviti. Ako previše mjehurića pobjegne gubite.

Advertising / Oglašavanje