Skakanje sa konjem

Skakanje sa konjem je neki oblik natjecanja u kojem se konji natječu da preskoče prepreke.

Advertising / Oglašavanje