Da li će poletjeti

Kao pilot malog zrakoplova morat ćeš poletjeti sa avionom sa što više putnika i tereta j moguće a bez da avion padne ili da se ošteti sustav aviona.

Advertising / Oglašavanje