Smash food

slažite hranu koja je zadana tako da kliknete na nju mišem, držite, te stavite na mjesto koje želite. Cilj je složiti 3 ista simbola u liniji.

Advertising / Oglašavanje