Merels

klasična igra mlin. Pločice se postavljaju na sjecišta linija i mogu se kratati samo po linijama. cilj je imati 3 poločice u liniji.

Advertising / Oglašavanje