Gm sudoku

svaki red, stupac i blok moraju sadržavati brojeve od 1 do 9 koji se ne smiju ponavljati.

Advertising / Oglašavanje