Kineska tucnjava

izaberite lik s kojim se želite boriti. Za kretanje lijevo, desno i skakanje koristite navigacijske tipke, a za korištenje oružja tipke A, S, D.

Advertising / Oglašavanje