Indijski biljar

U ovom biljaru umjesto sa kuglicama igra se sa kružićima.

Advertising / Oglašavanje