Biljar 8 loptica

Brlo dobar biljar sa strogim pravilima. Nakon što ste odabrali boju trebate gađati samo svoje kuglice. Protivnik je vrlo dobar pa se spremite na tešku borbu.

Advertising / Oglašavanje