Carnival shootout

gađajte mete u obliku životinja. Ciljate i pucate sa mišem. Pogodite što više meta ali izbjegavajte životinje sa bijelim zastavama.

Advertising / Oglašavanje